Gwarancja, przez wielu konsumentów jest uważana za rzecz oczywistą. Jest to jednak bardzo mylne. Gwarancja, jak również rękojmia, pozwalają kupującemu na złożenie reklamacji. Różnica jednak polega na tym, iż gwarancja jest udzielana dobrowolnie. Wynika z tego, że to gwarant (sprzedawca/producent) decyduje, na jakich zasadach nam jej udziela. Może zdarzyć się i tak, że produkt, który zamierzamy kupić, nie jest w ogóle objęty gwarancją. Czym dokładnie jest gwarancja? Wszystko, co powinieneś wiedzieć o gwarancji.

Niezmienne elementy gwarancji

Oświadczenie gwarancyjne sprzedawcy posiada stałe, niezmienne elementy. Chociaż do złożenia reklamacji na podstawie gwarancji, często nie potrzebujemy fizycznego dokumentu, przepisy określają, co ewentualnie powinno wchodzić w jego skład. Jest to:

  • nazwa oraz adres gwaranta,
  • czas gwarancji,
  • zakres terytorialny,
  • pozostałe informacje, niezbędne do dochodzenia roszczeń.

Najczęściej gwarancje możemy zgłosić na terenie całego kraju. Wyjątek stanowią lokalne firmy, które działają na małym obszarze. Z reguły gwarancja udzielana jest na 24 miesiące, ale nie jest to regulowane żadnymi przepisami. Warto jednak pamiętać, że zgłoszenie reklamacji, ułatwi nam posiadanie dowodu zakupu.

Co jeszcze znajdziemy w gwarancji?

Zazwyczaj sprzedawcy bardzo skrupulatnie określają przypadki, w których możemy skorzystać z reklamacji na podstawie gwarancji. Samo zaoferowanie klientowi gwarancji, jest bardzo pozytywnie odbierane przez konsumentów. Dlatego sprzedawcy chętnie z tego korzystają. Chcąc jednak zmniejszyć koszty związane z ewentualnymi naprawami, oświadczenia gwarancyjne zawierają bardzo wiele wytycznych.

W warunkach gwarancji znajdziemy informacje o tym, ile razy możemy skorzystać z naprawy lub wymiany towaru na koszt sprzedającego oraz jakie wady nie podlegają reklamacji. Bardzo istotną kwestią jest fakt, iż w gwarancji powinna znaleźć się informacja o terminie naprawy.

Rękojmia

Rękojmia jest prawem konsumenta, często mylonym z gwarancją. Rękojmie reguluje Prawo Cywilnego i sprzedawca musi się do niego dostosować. Należy jednak pamiętać, że dobrowolne udzielenie gwarancji, nie zwalnia gwaranta z działania rękojmi i nie może siebie wzajemnie wykluczać. Zatem dodatkowa gwarancja, musi przede wszystkim dostosowywać się do zasad udzielania reklamacji na podstawie rękojmi. Wszystkie prawa konsumenta związane z rękojmią, zostały ujęte w art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Co obejmuję rękojmia?

Rękojmia obejmuję wady fizyczne oraz prawne. Zatem, jeśli sprzedający wyda nam towar niezgodny z opisem, niekompletny lub przeznaczony do innych celów, niż opisane przez sprzedającego, możemy skorzystać z rękojmi. Wiele wad towarów, zostaje ukrytych przed konsumentami. To właśnie rękojmia chroni ich przed zakupem wadliwego towaru. Podobnie, w przypadku sprzedaży dóbr nienależących bezpośrednio do sprzedającego, konsument może powołać się na te przepisy.

Rękojmia — ważne informacje

  1. Rękojmia jest udzielana automatycznie i regulują ją przepisy.
  2. Trwa zawsze 2 lata ( z wyjątkiem nieruchomości, w tym przypadku wynosi 5 lat).
  3. Rękojmia nie jest zależna od gwarancji.
  4. Rozpatrzenie reklamacji w Polsce, nie może trwać dłużej niż 14 dni kalendarzowych.
  5. Koszt wymiany lub naprawy, jak również odesłania wadliwego towaru na podstawie rękojmi, leży po stronie sprzedającego.

Czego możemy zażądać na podstawie rękojmi?

Rękojmia daje nam spore możliwości. Na jej podstawie, możemy zażądać od producenta, nie tylko naprawy wadliwego towaru. W przypadku dużych szkód możemy zdecydować się na wymianę, na egzemplarz pozbawiony wad lub oczekiwać obniżenia ceny. Mamy również możliwość ubiegania się o zwrot kosztów zakupu. Zazwyczaj, pierwsze zgłoszenie reklamacji na podstawie rękojmi, kończy się próbą naprawy. Warto jednak pamiętać, że jako konsumenci, nie musimy się na to godzić. Zwłaszcza, jeżeli towar pomimo naprawy, dalej nie jest całkowicie sprawny. W takim przypadku nie warto decydować się na kolejną naprawę, a wnosić o wydanie nowego.

Ile trwa naprawa gwarancyjna?

Rozpatrzenie reklamacji z tytułu rękojmi, musi nastąpić w przeciągu 14 dni kalendarzowych od jej złożenia. W przypadku gwarancji, termin ten powinien zostać ustalony w jej warunkach. Jeżeli nie znajdziemy tam takiej informacji, gwarancja udzielona powinna zostać w takim samym terminie, jak w przypadku rękojmi. Jest to bardzo korzystny aspekt dla konsumenta, gdyż w przypadku gdy gwarant nie wyrobi się z wydaniem odpowiedzi, możemy ubiegać się o zwrot kosztów.

Od kiedy liczyć czas na naprawę gwarancyjną?

Termin 14 dni lub inny, jeśli wskazano go w warunkach gwarancji, należy liczyć od momentu przekazania wadliwego towaru gwarantowi. Jeżeli jest to rzecz, którą wysyłamy, musimy zatem liczyć bieg czasu od momentu otrzymania jej przez podmiot sprzedający. Natomiast, jeśli gabaryty nabytego przez nas towaru, nie pozwalają na dostarczenie go w celu reklamacji, czas liczymy od momentu, w którym udostępniliśmy dostęp do reklamowanego przedmiotu.

Kto ponosi koszty za odesłanie wadliwego towaru?

Jeżeli nabyty przez nas towar chcemy zareklamować (bez względu, czy z tytułu rękojmi, czy gwarancji), koszty z tym związane ponosi sprzedawca. Jeżeli reklamacje zgłaszamy bezpośrednio do producenta, to na nim ciążą koszty związane z odesłaniem reklamowanego przedmiotu. Trzeba jednak pamiętać, że gwarant może oczekiwać od nas wysłania towaru na inny adres, niż dokonywaliśmy zakupu. Wynika to z prostego faktu, iż za sprzedaż często odpowiedzialni są zwyczajni pośrednicy, natomiast napraw dokonuje producent.

Czas na rozpatrzenie gwarancji, a naprawę

Mężczyzna ubiegający się o naprawę gwarancyjną
Źródło: Pexels.com

Jeżeli gwarant nie zapisał w warunkach, w jakim okresie powinno nastąpić rozpatrzenie gwarancji, przyjmuje się, że jest to maksymalnie 1 dzień. Nie oznacza to jednak, że w tym czasie musi oddać nam naprawiony przedmiot. Wystarczy, że w okresie dwóch tygodni powiadomi nas o tym, czy wada została uznana i podlega gwarancji. Taka informacja, przekazana nawet telefonicznie, przerywa bieg czasu. Na naprawę gwarant przewiduje zazwyczaj 21 dni roboczych.

Co zrobić, kiedy gwarancja się przeciąga?

Jeżeli czas trwania naprawy w ramach reklamacji na podstawie gwarancji znacznie się przeciąga, musimy podjąć pewne kroki. Na samym początku, warto skontaktować się z gwarantem i uzyskać informacje, dlaczego okres ten się wydłuża. Należy zgłosić mu pisemnie, że czas naprawy uległ przedawnieniu.

Konsument ma prawo oczekiwać od gwaranta jasnej deklaracji, co to rozpatrzenia gwarancji i wynikających z niej działań. Czasem, by przyspieszyć sprawę, warto dokonać zwykłego telefonu. Być może informacja o przyjęciu zgłoszenia, nie została zwyczajnie przekazana nam przez pracownika. Często zdarza się bowiem, że taka wiadomość, jest nam przekazywana za pomocą połączenia telefonicznego. Jeżeli nie odbieramy telefonów z obcych numerów, możemy ją przegapić. Dlatego na samym początku nie warto sięgać po bardziej restrykcyjne kroki.

Jakie inne kroki podjąć, gdy gwarancja się przedłuża?

Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy okres odpowiedzi na złożoną reklamacje, już minął, skontaktujmy się z radcą prawnym. Zanim zaczniemy podejmować poważne kroki, upewnijmy się, że niczego nie przeoczyliśmy. Osoba, doskonale znająca przepisy prawa, bez problemu sprawdzi, kiedy powinniśmy otrzymać stosowną odpowiedź oraz do czego upoważniają nas warunki gwarancji.

Po próbie skontaktowania się z gwarantem, następnym działaniem, jakie możemy podjąć jest skarga u Rzecznika Praw Konsumenta. To on ma za zadanie pomoc poszkodowanym, przez nieuczciwych sprzedawców i producentów, nabywcom. Być może, to właśnie ten krok sprawi, że nasza sprawa ruszy z miejsca. Choć bardzo wiele osób rezygnuje z tak surowych kroków, czasem jest to konieczne.

Droga cywilna

Jeżeli, mimo wcześniejszych kroków, gwarant nie udzielił nam odpowiedzi lub nie przystąpił do naprawy, możemy wystąpić na drogę prawną. W przypadku drogich przedmiotów sprawa cywilna wydaje się jedynym, słusznym rozwiązaniem. Pozostawienie tej kwestii bez echa, nie jest dobrym rozwiązaniem. Należy pamiętać, że w przypadku wygranej sprawy, nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów. Gwarant natomiast, oprócz oczywistych kosztów, poniesie straty. Będzie musiał zapłacić za proces. Być może, będzie to lekcją na całe życie, by nie bagatelizować nabywców swoich towarów.

Dlaczego zawsze warto korzystać z gwarancji?

Jeżeli producent bądź sprzedawca udzielają nam gwarancji, w razie usterki powinniśmy z niej skorzystać. Nawet jeśli uszkodzeniu ulega mała część nabytego przez nas towaru lub jest on niskiej wartości, nie powinniśmy sami przystępować do naprawy. Jeżeli podejmiemy się tego we własnym zakresie, odpowiedzialność za ewentualne, inne awarie, przechodzi na nas. Zatem, jeśli zepsuje nam się mały element, nie wymieniajmy go sami, gdyż jeśli po jego naprawie, zniszczeniu ulegnie inna część, a gwarant odkryje wcześniejszą ingerencje w jego towar, może odmówić nam wymiany na własny koszt. Warto także korzystać z gwarancji, gdyż pomimo miana bezpłatnej, jest ona bardzo często wliczona przez producenta w koszt sprzedaży.

1 thought on “Ile może trwać naprawa gwarancyjna? Co zrobić, gdy naprawa gwarancyjna trwa za długo?

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close