Posiadanie czworonożnego przyjaciela w domu to marzenie wielu z nas. Widok uroczego szczeniaczka stopi każde – nawet to najtwardsze serce. Posiadanie pupila to jednak nie tylko idylliczne obrazki i przyjemności. To przede wszystkim szereg obowiązków. Żywienie oraz dbanie o zdrowie zwierzaka należy do tych podstawowych i oczywistych.

Ustawodawca przewidział także te bardziej formalne. Do końca 2007 roku w systemie prawa podatkowego istniał podatek od posiadania psów. Właściciele czworonożnych przyjaciół obligatoryjnie zobowiązani byli do zapłaty tego świadczenia. Brak jego uiszczenia wiązał się z przykrymi konsekwencjami prawnymi. Jeśli jesteś posiadaczem psa lub kota koniecznie przeczytaj poniższy artykuł.

Podatek od posiadania psa 2021

Opłata od posiadania psów nie jest żadną nową regulacją. Przed 2008 rokiem opłata od psa funkcjonowała jako podatek od posiadania psów. Jaka jest więc różnica?

Fakultatywność. To czy w ogóle posiadacz psa będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty, zależy od decyzji rady gminy. Decyzja ta podejmowana jest w drodze uchwały, która dodatkowo określa wysokość świadczenia. Maksymalna wysokość opłaty ograniczona jest obwieszczeniem Ministra Finansów. Zgodnie z nim, podatek od psa w 2021 nie może przekroczyć 135 zł.

Kto jest zobowiązany do zapłaty?

Zgodnie z art. 18 a ust. 1 opłata od posiadania psów dotyczy wyłącznie osoby rzeczywiście posiadające psy. Ustawodawca w przepisie wskazał na posiadaczy, a nie właścicieli, ponieważ udowodnienie własności psa może być trudne. Podatnikami opłaty nie są natomiast dzierżyciele, czyli osoby, które sprawują opiekę nad psem za kogo innego. Dzierżycielem będzie osoba, której oddano psa pod opiekę na wakacje, gdy nie ma właściciela.

Ponadto, z treści przepisu wynika, że do opłacania ww. opłaty nie są obowiązane osoby prawne oraz ułomne osoby prawne. I tak z obowiązku tego jest wyłączona policja, wojsko, spółki.

Kto jest zwolniony z opłaty za psa?

Zgodnie z art. 18a ust. 2 Opłaty od posiadania jednego psa nie pobiera się od:

  • Członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw.
  • Osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności.
  • Osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania psa asystującego.
  • Oraz osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe.

Zgodnie z art. 18a ust. 2 Opłaty od posiadania nie więcej niż dwóch psów nie pobiera się od:

  • Podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych.

Rada gminy może również wprowadzać inne niż wymienione wyżej zwolnienia od opłaty. I tak na przykład zwolnienie z opłaty może dotyczyć posiadaczy psów pochodzących ze schroniska.

Gdzie należy wnosić opłatę?

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych opłat uregulowanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawodawca nie wskazał zasad ustalania i poboru opłaty od posiadania psów. Tę kwestię powierzono radom gmin. Uważa się, że obowiązek powstaje z chwilą wejścia w posiadanie psa. Rada gminy powinna z kolei w uchwale wskazać, w jakim terminie należy wnieść opłatę. Zgodnie z art. 19 pkt 1 lit. f stawka opłaty od posiadania psów ma charakter roczny. Właściciel psa jest więc zobowiązany do wnoszenia corocznej opłaty w wysokości określonej w uchwale rady gminy.

Nie płacisz? Czeka cię egzekucja!

Nieuiszczenie opłaty za psa skutkuje jej egzekucją w trybie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego posiadacza psa wzywa się do uiszczenia opłaty. Jeśli posiadacz psa nie reaguje na wezwanie, organ wszczyna postępowanie.

Gmina może podjąć działania celem wyegzekwowania zaległości nawet do 5 lat wstecz. Do tego należy pamiętać, że ustawowo doliczone zostaną odsetki od zaległości. W przypadku wątpliwości — za brak opłaty nie grozi odpowiedzialność karna. Brak opłaty nie jest traktowany jako wykroczenie. Niemniej jednak sama egzekucja może być nieprzyjemnym doświadczeniem. W szczególności w przypadku poinformowania o postępowaniu pracodawcy w przypadku zajęcia części wynagrodzenia.

Chcą wprowadzić podatek od posiadania kota?

Płatność podatku od kota i psa
Źródło: Pixabay.com

Prawo w zakresie wyżej wskazanej opłaty jest łaskawe dla kotów. Opłata od posiadania kota nie istnieje. Czy słusznie?

O ile miłośnicy mruczków nie narzekają, o tyle rozwiązanie to nie przypadło do gustu psiarzom. Kwestia podatku od posiadania kota była przedmiotem licznych debat. To właśnie niezadowoleni miłośnicy psów zabierają największy głos. To w głównej mierze oni chcą wprowadzić podatek, który w ich ocenie będzie sprawiedliwy. Zwolennicy podatku za kota uważają, że mógłby on przynieść równie pozytywne skutki, co podatek od psa.

Osoby, które chcą wprowadzić podatek od kota, upatrują w nim tych samych korzyści. Należą do nich między innymi walka z bezdomnością i zwiększenie bezpieczeństwa kotów żyjących w domach. Pozostaje jednak pytanie — czy aby na pewno? Uwzględniając specyficzny tryb życia mruczków, zasadność podatku od posiadania kota wydaje się wątpliwa.

Podatek, a umowa kupna kota

O ile nie istnieje opłata od posiadania kota, o tyle chcąc zakupić rasowego mruczka, nowy nabywca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi m.in. podlegają umowy sprzedaży rzeczy.

Czy kota należy traktować jak rzecz?

Od wielu lat zwierzęta towarzyszą człowiekowi, będąc jego najlepszym przyjacielem. W myśl art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, zwierze jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Prawo jednak wymaga specyficznych rozwiązań. Należy wskazać, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie o ochronie zwierząt, do  pupili stosuje się przepisy dotyczące rzeczy. Tym samym od zakupu kota należy co do zasady zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Nie jest to więc podatek od posiadania kota, a podatek od umowy sprzedaży kota.

Warto przy tym pamiętać, iż przepisy przewidują pewne zwolnienia od podatku. Artykuł 9 pkt 6 ustawy zwalnia od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, których wartość jest mniejsza niż 1 000 zł. Wobec tego, w przypadku zakupu kota do 1 000 zł, nabywca nie zapłaci ani złotówki. Warto zaznaczyć, iż niejeden pokusił się o próbę oszukania organu podatkowego. Nie jest to jednak najlepszy pomysł. Kiedy urzędnik nabierze podejrzeń co do ceny naszego mruczka, sprawa może skończyć się nieprzyjemnie. Istotna tutaj jest umowa kupna kota.

Obowiązek podatkowy spoczywa na nowym opiekunie kota i powstaje w chwili podpisania umowy kupna kota.
Kupujący kota samodzielnie powinien złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych – PCC-3 oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy sprzedaży. Kwota podatku to 2% wartości kota.

Podatek od posiadania kota — wyłączenia

  1. Wartość kota nie przekracza 1000 zł.
  2. Kota otrzymano w prezencie – przekazany został w formie darowizny, a wartość kota nie przekracza kwoty wolnej od podatku. Dla pierwszej I grupy podatkowej jest to kwota 9 637 zł, dla II grupy 7 276 zł i dla III 4 902.
  3. Kot został adoptowany ze schroniska. Wymagane będzie potwierdzenie tego faktu odpowiednimi dokumentami.
  4. Dokonano kupna kota od firmy będącej płatnikiem VAT i wystawiono na tę okoliczność Fakturę VAT.

Hodowla kotów i psów, a podatki

Obowiązek podatkowy z tytułu prowadzenia hodowli kotów i psów istnieje od wielu lat. Wynika to bezpośrednio z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kto jest zobowiązany do opłaty? Każda osoba, która jest właścicielem zarejestrowanej hodowli kotów lub psów. Aby hodowla taka mogła być zarejestrowana, konieczne jest poświadczenie posiadania zwierzęcia o uprawnieniach hodowlanych.

Działalność gospodarcza w zakresie hodowli kotów i psów

Prowadząc działalność gospodarczą, można do zakresu działalności dopisać „hodowla kotów” lub „hodowla psów”. Zapis ten dokonywany jest jako „Dział specjalny produkcji rolnej”. Wówczas wszelkie poniesiona koszta związane z prowadzeniem hodowli kotów oraz psów są odliczane. Koszta hodowli kotów to między innymi zakup karmy, koszty leczenia czy też krycia. Oczywiście, w przypadku hodowli psów oraz kotów konieczna jest dokładna ewidencja sprzedaży szczeniąt.

Podatek za kota i psa bez działalności gospodarczej

Jak już wiadomo, aby prowadzić hodowlę kotów i psów należy posiadać uprawnienia nadane przez odpowiednie instytucje hodowlane. W tym celu należy posiadać przynajmniej jednego pupila reproduktora. Powyższe jest wystarczające dla powstania obowiązku podatkowego. Co więcej, bez znaczenia jest rzeczywista aktywność hodowlana. Obowiązek podatkowy istnieje automatycznie wraz z nadanym uprawnieniem. W przypadku gdy właściciel zwierzaka nie prowadzi działalności gospodarczej, zobowiązany jest do wypełnienia druku PIT6 i złożenia go we właściwym dla siebie Urzędzie Skarbowym.

Ważne!

Samo posiadanie pupila z rodowodem nie nakłada obowiązku podatkowego. Konieczne jest posiadanie kota lub psa z uprawnieniami hodowlanymi. Jest to np. kot reproduktor lub suka hodowlana. Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wejścia w posiadanie takiego zwierzaka. Będzie to między innymi data zawarcia umowy kupna kota. Jednocześnie obowiązek podatkowy ustanie w chwili utraty uprawnień hodowlanych. Stan ten należy aktualizować w Urzędzie Skarbowym.

1 thought on “Podatek od kota i psa? Czy istnieje taki obowiązek podatkowy w polskim prawie?

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close